Welkom op onze website

 

! LET OP WIJ GAAN VERHUIZEN NAAR MARKTSTRAAT 74, 6461 CZ KERKRADE!

CAB&B is een zorgaanbieder gericht op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Onze multidisciplinaire dienstverlening is gericht op het vergroten en-/of behouden van de zelfredzaamheid en het afnemen of stabiliseren van problemen en-/of beperkingen. Het doel en streven is om vanuit de mogelijkheden, eigen kracht en competenties regie over je eigen leven te krijgen.

Klik hier op te kijken wat wij voor je kunnen betekenen.

''De mens is van nature een handelend wezen op het gebied van zijn rollen in de maatschappij. Dit maakt dat elk individu uniek is, daarom is het leveren van maatwerk binnen CAB&B uiterst belangrijk.''

                                   Het doel en streven is om vanuit de mogelijkheden, eigen kracht en competenties regie over je eigen leven te krijgen.